Προσέλθετε πάντες, αντλήσατε εξ αυτού της αληθούς σοφίας τα αθάνατα μαθήματα και της ευσεβούς πίστεως τ αληθή και τιμαλφή γνωρίσματα.

 

Πάντες εκ πάντων απολαύσατε των ποικιλοειδών ανθέων και εκ των αυτού διδαγμάτων χορτάσθητε.

 

 Άρχοντες και αρχόμενοι, βασιλείς και ιερείς, μονασταί και μιγάδες, πλούσιοι και πένητες, δούλοι και ελεύθεροι και πάντες οι φρόνιμοι και οι παιδείας άγευστοι· πάντες συνετίσθητε υπ αυτού και φωτίσθητε και λάβετε αγιασμόν εκ του λειψάνου του σεπτού και μυρωθήτε και θα ευωδιάσητε ψυχή τε και σώματι.

 

(Αβιμέλεχ μοναχού Κρητός, Βιογραφία Μητροπολίτου Πενταπόλεως, 1921)