"Πείνασα και μου δώσατε να φάω,

δίψασα και μου δώσατε να πιω,

ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε,

γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ επισκεφτήκατε,

φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε

σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου,

 τα κάνατε για μένα."

 

 ( Ματθ. 25, 35-40)