ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

ΠΑΣΧΑ 2007

         

 

Π    Α   Σ    Χ    Α    Λ    Ι    Ο    Σ

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   2 0 0 6

Ε  Φ  Ρ  Α  Ι  Μ

Ε λ έ ω  Θ ε ο ύ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς 

Τη ς  Α γ ι ω τ ά τ η ς     Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς

Υ Δ Ρ Α Σ,  Σ Π Ε Τ Σ Ω Ν, Α Ι Γ Ι Ν Η Σ   Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Ο Σ  Κ Α Ι  Τ Ρ Ο Ι Ζ Η Ν Ι Α Σ   

 

Παντί τω Ιερώ Κλήρω

τοις Φιλοθέοις Μοναχοίς και Μοναχαίς

και τω ευλαβεί πληρώματι

της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας

 

                                               

Α γ α π η τ ο ί  α δ ε λ φ ο ί   ε ν   Χ ρ ι σ τ ω ,

 

       Την ολόλαμπρη και ολόφωτη αυτή νύκτα θέλω να σας υπενθυμίσω το πρώτο όραμα που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάνω από τον καταγάλανο ουρανό του Αιγαίου, στο Νησί της Πάτμου και αυτό δεν ήταν άλλο από την ένδοξη μορφή του Αναστάντος Χριστού. Μία οπτασία συγκλονιστική. Γύρω του έλαμπαν επτά χρυσές λυχνίες που συμβόλιζαν τις επτά Εκκλησίες. Τα μάτια του ήσαν σαν φλόγα φωτιάς, τα πόδια Του έλαμπαν σαν τον πυρωμένο χαλκολίβανο, σαν μίγμα δηλαδή από χρυσάφι και ασήμι. Και η φωνή Του αντηχούσε δυνατή σαν τη βοή που κάνουν τα νερά που πέφτουν στους καταρράκτες.

        Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνταράσσεται και πίπτει εμπρός στα πόδια Του σαν νεκρός. Τότε ο Κύριος του λέγει: Μή φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Δεν υπήρχε ούτε θα υπάρξει άλλος Κύριος και Θεός πριν και μετά από εμέ. Υπάρχω αιωνίως. Είμαι ο ζων. Ζω πάντοτε. Είμαι ζωντανός και όχι σαν τους ανύπαρκτους ψευδείς θεούς. . . . και εγενόμην νεκρός, και  ιδού ζων ειμί εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλείς του θανάτου και του άδου. Ζω αιωνίως. Δεν έχει καμιά εξουσία επάνω μου ο θάνατος. Αντιθέτως, τόν εξουσιάζω εγώ και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά του θανάτου και του Άδου.

         Εκπληκτικό, πραγματικά, το όραμα. Παρουσιάζει τόν Κύριο ως θριαμβευτή, ως ένδοξο εξουσιαστή της ζωής και του θανάτου. Συγκλονιστική όμως και η βροντερή φωνή Του. Φωνή βαρυσήμαντη, με νόημα που γεμίζει τις ψυχές μας φως και ελπίδα. Φωνή που την έκαμε χαρμόσυνο ύμνο και γλυκύτατο άσμα της η Εκκλησία και την ανανεώνει τις άγιες ημέρες του εορτασμού του Πάσχα Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

       Σαρκί υπνώσας ως θνητός, ο Βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Αδάμ            εγείρας εκ φθοράς, και καταργήσας θάνατον. Πάσχα της αφθαρσίας, του κόσμου σωτήριον. Συ Κύριε, που είσαι ο Βασιλεύς και Κύριος του σύμπαντος, εκοιμήθης τον ύπνον του θανάτου κατά την σάρκα, επειδή ήσουν και άνθρωπος, όπως εμείς οι θνητοί, πλήν αμαρτίας. Όμως ανεστήθης τριήμερος και εσκήνωσες μαζί σου τον γενάρχη μας Αδάμ, όλη δηλαδή την νεκρωμένη ανθρωπότητα, και έτσι κατήργησες τον θάνατο. Δεν έχει τώρα την ίδια εξουσία στους ανθρώπους, όπως πριν από την Ανάσταση Σου. Και έγινες για όλο τον κόσμο Πάσχα σωτήριο, πέρασμα, έξοδος και λύτρωσις από την σκλαβιά της φθοράς και του θανάτου στην αφθαρσία της αιωνίου ζωής εν τω Θεώ. Έτσι ψάλλει καί ανυμνεί η Εκκλησία τόν Αρχηγόν της, τόν Κύριον καί Ιδρυτήν της. Δοξολογεί και μεγαλύνει Εκείνον, που είναι η Κεφαλή της. Και Εκείνος απαντά στις ικεσίες μας με θαυμαστές επεμβάσεις στην ζωή μας. Τα αναρίθμητα θαύματα που επιτελούνται στην ζωή της Εκκλησίας και των μελών της με την επίκληση του ονόματός Του, φανερώνουν περίτρανα ότι ζει και νικά αιωνίως. Αλλά και το ότι χιλιάδες και μυριάδες άνθρωποι, παλαιά και τώρα είναι έτοιμοι να θυσιασθούν για την αγάπη Του και απαρνούνται τα πάντα προς χάριν Του, τί άλλο φανερώνει παρά ότι εμπνέει Εκείνος διαρκώς πνεύμα αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως, ενθουσιασμό και φλόγα σαν την φλόγα της ψυχής των Αγίων Αποστόλων, των καλλινίκων Μαρτύρων καί των οσίων όλων των εποχών. Ταύτα ουχί νεκρού τινος, ουδέ επί τω τάφω μείναντος, αλλ΄ αναστάντος καί ζώντος                               . . .κατορθώματα  (Ι. Χρυσόστομος).

       Η εμφάνισις του Κυρίου στο όραμα αυτό ήταν, όπως είδαμε, Βασιλική και θριαμβευτική. Είναι ο Νικητής, ο Κύριος της ζωής καί του θανάτου. Όσοι επομένως, είμαστε ενωμένοι μαζί Του, μέσω των Ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας Του, δεν πρέπει να φοβούμεθα τίποτε, ούτε τον θάνατον, που τον καταπάτησε ο Αναστάς Ιησούς Χριστός, ούτε οποιονδήποτε άλλον εχθρόν, ορατόν ή αόρατον, τόν οποίον συνέτριψε ο Αναστάς.

       Α δ ε λ φ ο ί   μ ο υ ,

       Ο Κύριος ηγέρθη όντως! Είναι ο νικητής του θανάτου. Χαρείτε, λοιπόν, και σκιρτήσατε. Η πιστής μας σ' Αυτόν ας είναι αδίστακτος και αταλάντευτος.  Δεν είμεθα μόνοι. Μαζί μας είναι ο Αναστάς Χριστός. Αυτός είναι η ζωή, η αλήθεια, η οδός και η ελπίδα του κόσμου.-

 

                                 Χ ρ ι σ τ ό ς  Α ν έ σ τ η !  Α λ η θ ώ ς  Α ν έ σ τ η  !    

 

                               Με αναστάσιμες και ολόθερμες πατρικές ευχές

 

 

 

          + Ο Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος & Τροιζηνίας  Ε Φ Ρ Α Ι Μ