ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

                                                                    

           

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

 

Πρός

Τόν ιερόν κλήρον,

και τον Φιλόχριστον λαόν,

της καθ΄ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

 

       Τ έ κ ν α   ε ν   κ υ ρ ί ω  α γ α π η τ ά ,

Έφθασε καιρός, η των πνευματικών αγώνων αρχή...

( Δοξαστικό των αίνων της  Κυριακής της Τυρινής)

                                   

       Η άπειρος αγάπη και μακροθυμία του Κυρίου μας αξιώνει και πάλιν εφέτος να δρασκελίσουμε το κατώφλι της  Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να εισέλθουμε στο στάδιο των πνευματικών αγώνων.

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια πνευματική πορεία οντολογικής -πραγματικής- κοινωνίας με τον Θεό, μια πορεία πνευματικών αγώνων. Είναι το ξεκίνημα, η αρχή. Και έχει σημασία να βάλουμε αρχή στον αγώνα για την πνευματική μας πρόοδο. Επομένως σήμερα είναι ημέρα σημαντική για την εν γένει πνευματική μας πορεία. Για τον λόγο αυτό τούτη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή  είναι ευκαιρία για μια πορεία επανεύρεσης της φυσικής μας καταστάσεως που είναι η κοινωνία με τον Θεό. Kαλούμαστε να βιώσουμε το πνευματικό γεγονός της Μ. Τεσσαρακοστής σε έναν κόσμο αναστατωμένο.

       Γράφει ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος: Σήμερα ο κόσμος νιώθει την μεγαλύτερη ανασφάλεια γιατί είναι απομακρυσμένος από τον Χριστό. Μόνο στην Εκκλησία μπορούν να νιώσουν πνευματική ασφάλεια. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι, να ζούν μέσα σ΄ αυτήν την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία - ιδίως τώρα - από παντού. Δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε: ο πνιγμένος απ΄ τα μαλλιά του πιάνεται, ο διάβολος αλωνίζει, γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβέρες. (Γέροντος Παΐσίου Λόγοι Τόμος Α΄).

      Επιβάλλεται εδώ και τώρα να βάλουμε αρχή. Α ρ χ ή  μ ε τ α ν ο ί α ς: Η μετάνοια ήταν το κήρυγμα του Προδρόμου, του Κυρίου, το φρόνημα ολοκλήρου της Εκκλησίας, η δε ζωή του  όντως πνευματικού ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία μετάνοια.

       Η λέξις μετάνοια έχει βαθύ περιεχόμενο. Όλοι μιλούμε θεωρητικά για την μετάνοια. Τελικώς όμως κανείς δεν είναι βέβαιος αν μετενόησε. Όλοι ρωτούν και ξαναρωτούν. Πώς μπορεί κανείς να μετανοήση; Την απάντηση μας την δίνει και πάλι ο Γέροντας Παΐσιος: Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγει η δαιμονική επίδραση.  Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθή από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι΄ αυτό πνίγονται από τούς λογισμούς και τα πάθη. Να βρείτε έναν πνευματικό να εξομολογείσθε για να κοιμάσθε σαν το πουλάκι και να μην παίρνετε ψυχοφάρμακα. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τα σφάλματά του ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει η πύλη του ουρανού, έρχεται πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά.  (Γέροντος Παΐσίου Λόγοι Τόμος  Γ΄).

       Αρχή λοιπόν σημαίνει ακόμη ότι συναισθάνομαι την αμαρτία και επιστρέφω όπως ο Άσωτος υιός στον Πατέρα μου. Λέγει ο αββάς Ησαΐας ότι: ο Θεός σε προσδοκά στον σταυροδρόμι μήπως έστω και μετά από χρόνια γυρίσεις. Τέτοιον πατέρα έχουμε. Και  εσύ παραμένεις στα δικά σου όνειρα, στούς δικούς σου υπολογισμούς, στις δικές σου απασχολήσεις ή αμαρτίες. Τόσο αφελώς αντιμετωπίζεις τον αγαθώτατον Θεόν;.

       Αρχή πνευματικών αγώνων σημαίνει ότι Σηκώνομαι όρθιος Γράφει πάλι ο αββάς Ησαΐας: Σήκω απάνω! Μη φοβάσαι και ευθύς αμέσως θα πάρεις ό,τι θέλεις. Εισακούσει σου ο Θεός. Αλλά προσέξετε μην περιμένεις τους καρπούς ευθύς αμέσως. Κατά την καρδία σου, κατά την μετάνοιά σου, κατά την καθαρότητά σου, θα είναι η απόδοσις του Θεού. Μη λες: πού είσαι Θεέ μου; Όχι μην σκεφθείς ποτέ έτσι. Ο Θεός ξέρει πότε η καρδιά σου θα είναι χωρητική. Εάν ακόμη δεν πήρες κάτι, σημαίνει ότι δεν χωράει η καρδιά σου (Λόγοι ασκητικοί  αββά Ησαΐα).

         Καλούμαστε ακόμη στον πνευματικό αγώνα αυτήν την Μ. Τεσσαρακοστή να βάλουμε Α ρ χ ή εναντίον των κακών λογισμών. Η λέξη λογισμός δηλώνει είτε μία απλή σκέψη όπως περνάει από τον νου, είτε μία κίνηση της ψυχής προς το καλό ή προς το κακό. Ο αγώνας κάθε πιστού πρέπει να στρέφεται πρωταρχικά στην εξέταση των λογισμών ώστε να καλλιεργούνται οι καλοί και να αποβάλωνται οι κακοί. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύωρη αγρυπνία λέγει ο Γέροντας Παΐσιος∙ Έχει μεγάλη δύναμη! Οι καλοί λογισμοί φέρνουν την πνευματική υγεία. Μόλις αποφασίσουμε να ξεκόψουμε από την αμαρτία τότε αντιμετωπίζουμε έναν άγριο εσωτερικό πόλεμο που τον κάνουν οι λογισμοί. Τους λογισμούς λέγει ο όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ακολουθούν τα εμπαθή αισθήματα, και αυτά πάλι οι επιθυμίες. Η συγκατάθεση σε έναν πονηρό λογισμό και η απόφαση για την εκτέλεση μιας αμαρτίας συνιστούν εσωτερική καρδιακή πτώση. Αγώνας λοιπόν σημαίνει διώχνω αποφασιστικά τους αισχρούς λογισμούς από την καρδιά μου δια της θερμής προσευχής στον Κύριο.

         Για τις επιθέσεις των λογισμών συμπληρώνει ο όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, δεν έχετε ευθύνη. Αν όμως τους δέχεσθε και συνομιλείτε μαζί τους, τότε με υπαιτιότητά σας η καρδιά σας χάνει την καθαρότητά της.

         Α δ ε λ φ ο ί   μ ο υ ,

         Όποιος αποφασίσει να βάλη αρχή αυτήν την Μ. Σαρακοστή πρέπει να οπλιστεί με μεγάλη ανδρεία για να αντιμετωπίσει νικηφόρα κάθε λογής επιθέσεις, εμπόδια ή πειρασμούς. Προχωρήστε μπροστά με θάρρος, με γενναιότητα και σταθερότητα. Τρέξτε στον πνευματικό στίβο σαν τον Απόστολο Παύλο που έλεγε: Ούτω τρέχω ως ουκ αδήλως (Α΄ Κοριν. 9,26). Δηλαδή: Να έτσι να τρέχω, με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα. Σε ποιό τέρμα; Σ΄ εκείνο που ποθείτε να φτάσετε, να φθάσουμε όλοι στην θέα του Αναστημένου Κυρίου στην μέθεξή Του.

      Εκ βαθέων εύχομαι το μήνυμα της εφετινής Τεσσαρακοστής να φθάσει στις καρδιές όλων μας. Να μας συγκινήσει. Να μας οδηγήσει στην απόφαση να βάλουμε αρχή! Τότε θα ζήσουμε εμπράκτως το μεγαλείο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και θα καταξιωθούμε του Φωτός της Λαμπροφόρου Αναστάσεως.

 

Μετά διαπύρων πατρικών ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο Ϋδρας, Σπετσών & Αιγίνης ΕΦΡΑΙΜ