ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
       Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν    2 0 0 8
  Ε Φ Ρ Α Ι Μ
Χάριτι Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως

 Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας
 

Π  ρ  ό  ς
Τον ευλαβή Κλήρον και τον ευσεβή Λαόν αυτής
 

 

         Π ρ ο σ φ ι λ έ σ τ α τ α  τ έ κ ν α  ε ν  Κ υ ρ ί ω  ,

 

         Μέσα στο σκοτάδι και το ψύχος της νυκτός του κόσμου, ιδού προβάλλει το μυστικό φώς της Θείας Αποκαλύψεως και εκχύνεται η θαλπωρή της θείας παρουσίας και αγάπης και υπό τους αγγελικούς ύμνους ακούεται η θαυμαστή συμφωνία της ενσαρκώσεως του Λόγου Και ο Λόγος σάρξ  εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν.

         Το μέγα τούτο και εξαίσιο γεγονός επαναφέρει εις τήν ανθρωπίνην μνήμην η μεγάλη των Χριστουγέννων Εορτή. Η μεγάλη εορτή της Αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστι. Ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν (Ιω. 3,16).

         Τα  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α είναι εορτή της Ανατολής του Φωτός της γνώσεως και της Αγάπης. Και σήμερα ζούμε πολλών ειδών σεισμικές δονήσεις. Σεισμικές δονήσεις ηθικές, που ισοπεδώνουν θεσμούς και τραυματίζουν εκατομμύρια συνειδήσεις. Και καταντήσαμε - όπως το προείπε ο Προφήτης Δαβίδ να επαινείται ο αμαρτωλός εν ταις επιθυμίαις της ψυχής αυτού, (Ψαλ. 9,24) και οι αίσχιστες διαστροφές προβάλλονται σαν σημείο προόδου.

         Όμοια ήταν η εποχή που ήλθε ο Χριστός στον κόσμο. Σκοτάδι πηχτό∙ ζόφος∙ παγωνιά !

         Ένας φρικιαστικός αμοραλισμός και μια κτηνώδης καταφρόνηση κάθε ηθικής αρχής πρόβαλε στο παράδειγμα του Ηρώδη και του Πιλάτου. Και  ο πονεμένος, ο φτωχός λαός σιγοψιθύριζε∙ Μήπως ξέχασε ο Θεός τον λαόν Αυτού;

         Μα όχι. Ο Θεός ποτέ δεν τον ξεχνάει τον Λαό Του. Δεν τον εγκαταλείπει στην διάθεση αμαρτωλών.

         Ακριβώς τότε ήλθε ο Χριστός. Προς τούς εν σκότει καθημένους ο Ήλιος της Δικαιοσύνης. Φως και ζεστασιά.

         Εγεννήθη τα μεσάνυχτα για να φωτίσει τα νοητά μεσάνυχτα.

         Πρώτοι το αισθάνθηκαν οι ποιμένες. Αγρυπνούσαν κοντά στα πρόβατά τους. Και εξαίφνης η δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς. Δηλαδή βρέθηκαν πλημμυρισμένοι στο φώς. Και άκουσαν έναν ουράνιο άγγελο να τους αναγγέλλει∙     

                                               Δόξα εν υψίστοις θεώ

                                                και επί γης ειρήνη

                                               εν ανθρώποις ευδοκία

          Σήμερα ο Χριστιανικός κόσμος φαίνεται να ξέχασε εκείνο το Φ Ω Σ. Και το αποτέλεσμα: Ξανάρθε το σκοτάδι και η παγωνιά. Σύγχυση και απογοήτευση. Για όλα. Και από όλα.

         Όλοι μας έχουν απογοητεύσει. Ο μόνος που δεν μας απογοήτευσε είναι ο                      Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ.

         Ο Ιησούς Χριστός, του οποίου τη Γέννηση πανηγυρίζουμε σήμερα είναι το Φως. Ο Χριστός είναι η μοναδική ζεστασιά! Παραμένει η ελπίδα, η χαρά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε μαζί Του, όσο ουσιαστικότερα μένει στην καρδιά μας με την Χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας Του, τόσο θα μπορούμε να υπερβαίνουμε τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.

         Με όλη μου την καρδιά εύχομαι η πίστη ότι επισκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών, ο Θεός της αλήθειας, της δυνάμεως και της αγάπης να φωτίζει καθημερινά το νου μας, να θερμαίνει την καρδιά μας και να καθορίζει τις ενέργειές μας. Να εορτάσατε τις άγιες αυτές εορτές της ευσεβείας μας, με πνευματική ευφροσύνη, με χαρά οικογενειακή, με αγάπη και ειρήνη, με όλους τους ανθρώπους μέσα στη χριστιανική στοργή για τους πάσχοντες αδελφούς μας.

                                                

 Με εόρτιες πατρικές ευχές

                                              
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Ε Φ Ρ Α Ι Μ