ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

                                                                    

           

   Π   Α  Σ   Χ   Α   Λ   Ι   Ο   Σ

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   2 0 1 0

  

Πρὸς

Τὸν Φιλόχριστον Λαὸν,

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τίς Φιλόθεες

Μοναστικές Ἀδελφότητες

 τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

                                               

Προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

                                                                   Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

 

Ακούγεται ίσως παράξενη η προτροπή για χαρά και αγαλλίαση σε μία εποχή δεινής οικονομικής κρίσεως, με πολλά και δύσκολα προβλήματα και μεγάλα αδιέξοδα.

Όμως η ανέσπερη ημέρα της Αναστάσεως είναι για μας αστείρευτη πηγή εσωτερικῆς πνευματικής χαράς. Δεν αγνοοῦμε την πραγματικότητα. Την υπερβαίνουμε όμως με το φως πού ακτινοβολεί η Ανάσταση, με την ειρήνη που αυτή δίνει στις ψυχές, με την βεβαιότητα ότι οι δυσκολίες, οι αδικίες, η φτώχεια θα ανατραπούν και θα νικηθούν με την δύναμη του Θεού.

Χαρήτε αδέλφια! Γιατί ο Χριστός νίκησε τον θάνατο και πέρασε το μήνυμα στις καρδιές όλων των ανθρώπων, ότι τα πάντα τώρα έχουν γεμίσει με την βεβαιότητα της ζωής, ενώ πριν όλα βάδιζαν σταθερά προς το θάνατο ότι Ανάσταση του Χριστού σημαίνει αληθώς υπάρχει Θεός.

Ο Χριστός αναστήθηκε σημαίνει αληθώς υπάρχει ουράνιος κόσμος, κόσμος πραγματικός και αθάνατος

Ανάσταση σημαίνει ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από το θάνατο, ότι όλα τα προβλήματα της ζωής είναι λυμένα, τα κύρια και βασανιστικά ζητήματα είναι λυμένα, τα δεσμά του σκότους και της θλίψης σπασμένα, επειδή αναστήθηκε ο Χριστός.

Αδελφοί μου,

Όλη η φασαρία ήτο περί τινος Ιησοῦ τεθνηκότος, όν έφασκεν ο Παύλος ζην, δηλαδή για κάποιον Ιησούν που έχει πεθάνει, αλλά ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζεί (Πραξ 25,19). Από τότε μέχρι σήμερα οι άπιστοι κατά τον ίδιο τρόπο ομιλούν για κάποιον Ιησούν ο οποίος πέθανε. Εμείς όμως, μετά του Αποστόλου Παύλου διακηρύττουμε, πρέπει να διακηρύττουμε έργω και λόγω, ότι ζει και ότι Αυτός είναι η πηγή της Ζωής και δίδει Νόημα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Άλλωστε το αψευδές στόμα Του διακήρυξε Εγώ ειμί το ΦΩΣ, η ΑΛΗΘΕΙΑ, και η ΖΩΗ. 

            Αδελφοί μου,

Εύχομαι  το φως της Αναστάσεως το οποίον εξεπήγασε εκ του Τάφου του Χριστού να καταυγάζη τον νου σας, να φωτίζη τα διαβήματά σας και να ενισχύη όλους μας στους καθημερινούς αιματηρούς αγώνες για την πνευματική μας προκοπή, για ποιότητα ζωής και για την επιβίωσή μας.

 

Μετὰ πασχαλίων διαπύρων πατρικών ευχών

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

Ο ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΕΦΡΑΙΜ