ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

                                                                     

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2013

 

Ἀ δ ε λ φ ο ί   κ α ι   τ έ κ ν α  ε ν  Κ υ ρ ί ω  π ν ε υ μ α τ ι κ ά ,

 

Κ α λ ή   Χ ρ ο ν ι ά !

 

 

Καλόν και ευλογημένον παρά Κυρίου το νέον έτος 2 0 1 3.

Γεμάτο από τον φωτισμόν και την σοφίαν του Κυρίου.

Να είναι έτος  σωτήριον και ελπιδοφόρον! 

 

    Υποδεχόμαστε σήμερα το νέο χρόνο με χρηστές προσδοκίες και ευχές. Ελπίζουμε στην διόρθωση των κακών, στην πνευματική και στην οικονομική ανάκαμψη όπως και στην εν Χριστώ αξιοποίησή του.

 

Η φετινή πρωτοχρονιά μας διχάζει. Αφήνουμε πίσω μας ένα χρόνο με τόσες δυσκολίες και αισθανόμαστε την ελπίδα και την αισιοδοξία που τόσο διψάει η ψυχή μας, να συγκρούονται με ειδήσεις και προβλέψεις δυσοίωνες. Κάθε μας έργο, κάθε μας προοπτική κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην απόγνωση. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος χειρότερος από την οικονομική δυσπραγία.

 

   Η βαθειά οικονομική ύφεση είναι στην ουσία πνευματική. Αυτό έχει χιλιοειπωθεί. Είναι η αιτία όλων των δεινών που μας έχουν κυκλώσει. Ο νέος χρόνος για να φέρει την ανάκαμψη και την ελπίδα απαιτεί από εμάς εδώ και τώρα την ουσιαστική αλλαγή πορείας στην προσωπική μας ζωή διά της μετανοίας.

 

   Όταν μιλάμε για μετάνοια εννοούμε την μεταστροφή προς το καλό, την ριζική μεταμόρφωσή μας. Το Μετανοείτε είναι διαχρονικό και γεννά την ελπίδα. Εδώ και τώρα  ανάσταση και ανάταση. Να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και γεμάτοι από ελπίδα στον Θεό να προχωρήσουμε. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. (Ψαλμ.33).

 

    Η ελπίδα μας στον Ιησού Χριστό και τίποτε δεν θα στερηθούμε, τίποτε δεν θα χάσουμε. Αυτός είναι που μας διατρέφει. Έλπισον επί Κύριον φωνάζει ο ιερός ψαλμωδός. Αρκεί όπως προαναφέραμε να δώσουμε την προσωπική μας μάχη για την αλλαγή διά της μετανοίας. Ο Θεός μας δοκιμάζει. Εμείς υπομένουμε,  προχωρούμε και υψώνουμε το λάβαρο της λυτρωτικής εξόδου από την κατήφεια και την ραθυμία. Αποκτάμε φρόνημα ανδρείας, χαράς και ελπίδας.

 

   Μέσα σε αυτήν την κατάσταση η πνευματική θεώρηση του χρόνου, όπως την διατυπώνει η ορθόδοξη θεολογία, είναι μια παρηγοριά, μια ελπίδα. Σήμερα πρώτη μέρα του έτους ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που μας συνιστά: Τα μεν οπίσω επιλανθανόμενος, τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόμενος (Φιλ.3,14).

 

               Α δ ε λ φ ο ί   μ ο υ ,

 

Από τα βάθη της πατρικής μου καρδιάς εύχομαι την κατ άμφω υγεία, το δε νέο έτος να είναι ευλογημένο, καρποφόρο, ελπιδοφόρο και σωτήριο. Καλές θάλασσες στους προσφιλείς ναυτικούς μας.

 

Χ ρ ό ν ι α   Π ο λ λ ά    κ α ί   τ ρ ι σ ε υ λ ο γ η μ έ ν α !

 

  Με εόρτιες πατρικές ευχές

Ο Πνευματικός σας Πατέρας

 

Ο    Μ  Η Τ Ρ  Ο  Π  Ο  Λ  Ι  Τ  Η  Σ

+ Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Ε Φ Ρ Α Ι Μ