ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

 

Πρόκειται και εδώ περί μονόχωρου δρομικού ναού, ο οποίος ήταν άλλοτε εσωτερικά κατάκοσμος δια τοιχογραφιών.

Σήμερα σώζονται στο κτιστό τέμπλο οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου επιχρωματισμένες.

Στον δυτικό τοίχο υπάρχουν επίσης λείψανα από την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας.

Η θύρα της εισόδου βρίσκεται στην δυτική πλευρά. Κοντά στην θύρα σώζεται χάραγμα με την χρονολογία 1709, αναφερόμενο σε πειρατικές επιδρομές.