ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

 

Μονόχωρος δρομικός ναϊσκος, εσφηνωμένος στις παρειές του λόφου της Παλιαχώρας, κάτω από την Επισκοπή.

 

Το ιερό Βήμα χωρίζεται από τον υπόλοιπο ναό δια κτιστού τέμπλου και βρίσκεται υπερυψωμένο ως προς τον υπόλοιπο ναό κατά μια βαθμίδα.

Πολλές φορές στον αριστερό τοίχο ο βράχος επί του οποίου κτίσθηκε ο ναός διακόπτει την ομαλή τοιχοποιία συνεχίζοντας απότομα από αυτή.