ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Ο μονόχωρος δρομικός ναός του Αγ. Αθανασίου βρίσκεται σήμερα ερειπωμένος.

Στο εσωτερικό του ναού σώζονται ελάχιστα δείγματα τοιχογραφιών.

Επίσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας φυλάσσεται κτητορική επιγραφή, προερχόμενη από τον Αγ. Αθανάσιο και έχει ως εξής:

Ανακαινίσθη ο θείος και Πάνσεπτος Ναός του Αγίου Αθανασίου δια εξόδου και κόπου Γεωργίου του Σολωμού. ᾳχοδ΄ (1674) Ιουλίου 15.