ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Για να εισέλθουμε στον μονόχωρο δρομικό ναό του αγίου Ελευθερίου κατερχόμεθα διά κλιμακος τριών βαθμίδων από την κατά την δυτική πλευρά ευρισκόμενη είσοδο.

 

Το ιερό Βήμα του ναού διαχωρίζεται δια κτιστού τέμπλου και βρίσκεται υπερυψωμένο κατά μία βαθμίδα της στάθμης του υπολοίπου ναού.