ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Από τον άλλοτε δίδυμο ναό σήμερα διασώζεται μόνο το μεσημβρινό τμήμα του, ο ναός του Αγ. Ευθυμίου.

Ο αφιερωμένος στο δυτικό δόγμα ναός, από τον οποίο σώζεται σήμερα μόνο τμήμα από την αψίδα του ιερού Βήματος, είχε προστεθή μεταγενέστερα. Κατόπιν κατεδαφίσθη και ο ναός βρήκε και πάλι την αρχική του μορφή.

Στο εσωτερικό του ναού σώζονται λείψανα τοιχογραφιών, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες η τρίμορφος παράσταση της Αγ. Τριάδος και της Δευτέρας Παρουσίας στο δυτικό τοίχο.

 Στα δύο τυφλά τόξα που σχηματίζονται σε κάθε πλευρά του Ι. Ναού σώζονται τμήματα τοιχογραφιών που εικονίζουν μορφές Αγίων, ενώ στην αψίδα του ιερού Βήματος ελάχιστα λείψανα από την παράσταση της Πλατυτέρας.

Επιγραφή που βρέθηκε στο ναό αυτό αναφέρει ότι ο ναός υπήρξε δισυπόστατος αφιερωμένος στα ονόματα των Αγ. Αθανασίου και Αγ. Ευθυμίου και αποτελούσε καθολικό αγνώστου μονής οικοδομημένης  κατά το έτος 1385.