ΑΓΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Ο επί της κορυφής του λόφου της Παλιαχώρας δίδυμος ναός των αγίων Γεωργίου και Δημητρίου διαφέρει από τους άλλους δίδυμους ναούς, διότι οι ναοί στην περίπτωση αυτή επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο δια του ιερού Βήματος τους. Πρόκειται περί μιάς περαιτέρω εξελίξεως προς την τέλεια διαφοροποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο ναών, εκ των οποίων ο ένας λειτουργούταν από τους ορθοδόξους και ο άλλος από τους Ρωμαιοκαθολικούς.
Στην προς μεσημβρία τοιχοποιΐα βρίσκεται εντειχισμένη μαρμάρινη πλάκα επί της οποίας έχει χαραχθεί η επιγραφή: Ανοικοδομήθη ο πανσέβαστος Ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ παρά Κωνσταντίνου του Βριένι έτους ςωα (6801-1293), που ανήκε αρχικώς είτε στον ναό του Ταξιάρχου, είτε στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ως Ταξιάρχου επίσης αναφερομένου.