ΑΓΙΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Και ο Αγ. Γεώργιος ανήκει στον τύπο των μονοχώρων δρομικών ναών.

Στα τρία τυφλά τόξα, τα οποία διαγράφονται σε κάθε πλευρά του ναού, σώζονται ωραίες τοιχογραφίες.

Από αυτές μνημονεύουμε τις παραστάσεις των Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου, Αγ. Θεοδώρου του Στρατηλάτου, Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Νικολάου, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αντωνίου και του Προφήτου Ηλιού.
 Στην αψίδα του Ιερού Βήματος σώζονται ελάχιστα λείψανα από την παράσταση της Πλατυτέρας και άνωθεν αυτής η Φιλοξενία του Αβραάμ, παράπλευρα δε αυτών εικονίζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και μορφές Ιεραρχών.