ΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ
 

O μονόχωρος δρομικός ναός της αγίας Μακρίνης βρίσκεται πλησίον του Ι.Ναού του αγίου Μηνά και του αγίου Ελευθερίου. Στην βόρεια και νότια τοιχοποιία του ναού υπάρχουν τρία ζεύγη ανακουφιστικών καμαρών παρά την βάση των οποίων περιτρέχει πόδιο που χρησιμεύει ως κάθισμα των πιστών.

Το εσωτερικό του ναού έχει διαμορφωθεί σε τρία επίπεδα, ενώ το ιερό διαχωρίζεται δια κτιστού τέμπλου.

 

Επί του τέμπλου τούτου σώζονται ελάχιστα λείψανα από την παλαιά τοιχογραφία και διακόσμηση, ενώ υπάρχουν επιζωγραφισμένες μεταγενέστερα οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας .