ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

 

Ο Ι.Ναός του αγίου Μηνά είανι ένας μονόχωρος δρομικός ναός, η θύρα του οποίου βρίσκεται στην δυτική πλευρά του.

Το ιερό Βήμα διαχωρίζεται διά κτιστού τέμπλου.

Το υπόγειο του ναού τούτου φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο ή παρατηρητήριο κατά την εποχή των συχνών πειρατικών επιδρομών. Τούτο πιστοποιεί αφ ενός μεν η στρατηγική θέση του ναού, αφ ετέρου δε οι μικρές οπές οι οποίες σαν πολεμίστρες έχουν διανοιχθεί εξωτερικώς στο κάτω μέρος του δεξιού τοίχου του ναού.