ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Ι.Ναός του αγίου Νικολάου ανήκει στους ναούς με εγκάρσια διάταξη του ιερού.Το μοναδικό παράθυρο του ναού βρίσκεται στην μεσημβρινή όψη, ενώ η θύρα της εισόδου στην δυτική πλευρά.

Στο εσωτερικό του ναού διασώζονται ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, εκ των οποίων μνημονεύουμε τους μάρτυρες που μας υποδέχονται ιστορημένοι σε φυσικό σχεδόν μέγεθος, απέναντι από την είσοδο του ναού. Οι ολόσωμες αυτές μορφές των τεσσάρων Μαρτύρων στέκονται ήρεμες και λυτρωμένες από τα πάθη του σώματος και της ψυχής σε μία μετωπική ακινησία που μας επιβάλλεται με την μαγευτική της δύναμη.

Στα πρόσωπα και τους μαρτυρικούς χιτώνες τους χρησιμοποιείται το μαύρο και άσπρο χρώμα, ενώ στους επενδύτες τους το πράσινο και η ώχρα. Το ύφος της ζωγραφικής είναι πειθαρχημένο, λιτό, κατηγορηματικό και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πρόκειται περί ενός μνημειώδους αριστουργήματος της βυζαντινής τοιχογραφίας.

Στο κτιστό τέμπλο του ναού ιστορούνται εικόνες του Χριστού Αρχιερέως και της Παναγίας θλιμμένης, επιζωγραφισμένες μεταγενέστερα επάνω σε παλαιότερες σε στάση έντονα επηρεασμένη από την δυτική τέχνη.

Στον αριστερό τοίχο προβάλλει τμήμα της παραστάσεως της Δευτέρας Παρουσίας και στον δεξιό η Σταύρωση του Κυρίου, ενώ στην αψίδα του ιερού εικονίζεται η Πλατυτέρα και κάτω από αυτήν μορφές Ιεραρχών.

Άλλες παραστάσεις Αγγέλων και Οσίων καλύπτουν τα δύο τυφλά τόξα που σχηματίζονται σε κάθε πλευρά του ναού, ενώ σε ένα από αυτά ιστορείται μεταγενέστερη επιζωγραφισμένη εικόνα του αγίου Νικολάου ένθρονου.

Στην επιφάνεια του δευτέρου στρώματος τοιχογραφήσεως βρέθηκε ενθύμηση που ανέφερε χρονολογία 1572, η οποία είναι επιβοηθητική για την χρονολογική κατάταξη του μνημείου, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί περί τα τέλη του 14ου ή τις αρχές του 15ου αιώνα.