ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Στον μονόχωρο δρομικό ναό του αγίου Σπυρίδωνος βρίσκουμε επιγραφή εντοιχισμένη άλλοτε εσωτερικώς, στην ανατολική πλευρά του, αναφερόμενη στην εποχή ανιδρύσεως τούτου, κατά το έτος 1236, και σε μεταγενέστερες επισκευές , κατά τα έτη 1533 και 1539 από κάποιο μέλος της οικογένειας Βαρούχα.