ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο επίσης μονόχωρος δρομικός ναός του αγίου Στυλιανού, προστάτου των νηπίων, είναι μαζί με τον Ι.Ναό του αγίου Κηρύκου από τους μικροτέρους ναούς της Παλιαχώρας. Παρά την θύρα της εισόδου υπάρχει αμυδρώς διακρινόμενο χάραγμα, πιθανώς μεταγενέστερο, που μνημονεύει ίσως το όνομα του κτήτορος Κουκουζέλη.
Το δάπεδο Του έχει διαμορφωθεί σε τρία επίπεδα λόγω της κλίσεως του εδάφους.