ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

 

 

Ο ναός των αγίων Θεοδώρων ανήκει στους μονόχωρους δρομικούς ναούς. Στο εσωτερικό του ναού σώζονται λείψανα λαμπρών τοιχογραφιών, δυστυχώς κατεστραμμένων , εκ των οποίων μνημονεύουμε την παράσταση της Σταυρώσεως στο δυτικό τοίχο και κάτωθεν αυτής, τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Στον υπόλοιπο ναό ιστορούνται διάφορες μορφές Αγίων και μαρτύρων.

Στην αψίδα του ιερού εικονίζεται η Πλατυτέρα έχοντας παραπλεύρως αυτής αγγέλους, ενώ στην Πρόθεση η Άκρα Ταπείνωσις.

Κατά την βόρεια πλευρά εξωτερικώς, διακρίνονται θεμέλια αρχαιοτέρου ναού, του οποίου η κόγχη του ιερού βρίσκεται σε άξονα κάθετο προς τον άξονα του σημερινού ναού.