ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Ο Ι.Ναός του αγίου Χαραλάμπους ανήκει στους λεγόμενους δίδυμους (δίκλιτους) ναούς. Οι δίδυμοι ναοί αποτελούν μία εξέλιξη του τύπου του μονόχωρου δρομικού ναού με παράλληλη ως προς τον κύριο άξονα αυτού παράθεση και ετέρου άλλου ναού ίσου  μεγαλύτερου ή μικρότερου πλάτους του αρχικού ναού.

 

Η παρουσία του δεύτερου τούτου χώρου οφείλεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε μεταγενέστερη προσθήκη . Η προσθήκη αυτή έγινε κατά την εποχή της Φραγκικής κυριαρχίας της νήσου, για την εξυπηρέτηση ως επί το πλείστον των λειτουργικών  αναγκών του καθολικού δόγματος.

 

Ο δεύτερος αυτός ναός τιμόταν στη μνήμη άλλου Αγίου και υπάρχουσες μαρτυρίες ομιλούν περί ταυτόχρονης τελέσεως των ιερών ακολουθιών κατά τα δύο δόγματα, με σκοπό τη σύγχυση του ορθοδόξου πληρώματος.

 

Στην περίπτωση του αγίου Χαραλάμπους ο καθένας από τους δύο ναούς έχει ιδιαίτερη θύρα εισόδου. Στην προς τον νότο θύρα και άνωθεν αυτής έχει τοποθετηθεί το μονόλοβο κωδωνοστάσιο του ναού.

 

Η διαφοροποίηση των ναών ως προς τον τονισμό της εισόδου , τις διαστάσεις και την διαμόρφωση των αψίδων του ιερού , μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο προς τη μεσημβρία ναός άνηκε στο ορθόδοξο, ενώ ο προς τον βορρά στο ρωμαιοκαθολικό δόγμα.