ΚΟΙΜΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

 

Μονόχωρος δρομικός ναΐσκος προσφάτως ανακαινισμένος όπως δηλώνει και εντοιχισμένη επιγραφή άνωθεν της θύρας:

 

Δαπάναις Ηλία Κοσμοπούλου  επεσκευάσθη μέρος του ναού τούτου, εν έτει 1930.

 

Στο εσωτερικό του ναού σχηματίζεται σε κάθε τοίχο ανά ένα τυφλό τόξο. Το ιερό βήμα διαχωρίζεται δια κτιστού τέμπλου και είναι υπερυψωμένο κατά μία βαθμίδα της στάθμης του υπόλοιπου ναού.