ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

 

 

  Ο ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ανήκει στους μονόχωρους δρομικούς ναούς.

Στο εσωτερικό του ναού σώζονται τοιχογραφίες λαϊκής τέχνης που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του.
Στην αψίδα του ιερού Βήματος εικονίζεται η Πλατυτέρα και κάτω από αυτή η παράσταση της Θείας Λειτουργίας. Μνημονεύουμε ακόμη τις αξιόλογ
ες παραστάσεις από τον ιστορικό κύκλο της εικονογραφήσεως, τις παραστάσεις των Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου, Αγ. Νικολάου και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.  Προς τη νότια πλευρά του ναού ανοίγονται οι δύο θύρες αυτού, ενώ επάνω από αυτές, στη μέση, είναι κτισμένο ένα μονόλοβο κωδωνοστάσιο.
Στο ναό τούτο βρίσκουμε επίσης το εξής χάραγμα: Φράγκεψε το νησί 1684, το ο
ποίο αναφέρεται προφανώς στην υπό του Μοροζίνη κατάληψη του νησιού.