ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΝΝΟΥΛΗ
 

Άλλοτε δίδυμος ναός , από τον οποίο σήμερα σώζονται μόνο ερείπια. Στα ερείπια αυτά βρέθηκε χάραγμα που αναφέρει ΤΡΕΙΣ ΝΑΟΙ · ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΝΝΑΣ. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι ο ναός προφανώς τιμόταν στη μνήμη της Θεοτόκου, των αγίων Αποστόλων και της αγίας Άννας.


Εκ παραδρομής ο ναός φέρεται επίσης υπό την ονομασία αγία Ιωάννα.

Η ονομασία σε Παναγία του Γιάννουλη προήλθε προφανώς αφ ενός μεν από την μία εκ των τριών ονομασιών του ναού, αφ ετέρου δε από τη γειτνίαση προς κτήμα ιδιοκτησίας κάποιου Γιάννουλη ή μάλλον Γιαννούλη. Δεν αποκλείεται επίσης ο ναός να αποτελεί κτίσμα οικογενειακό, επί κτήματος ιδιοκτησίας του Γιαννούλη.