ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

 

 

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ένας μονόχωρος δρομικός ναός, συνηθισμένου τύπου ναών της Παλιαχώρας. Η θύρα της εισόδου βρίσκεται στη μεσημβρινή πλευρά του, ενώ επάνω αυτής υπάρχει ένα μονόλοβο κωδωνοστάσιο.

Το ιερό Βήμα βρίσκεται υπερυψωμένο κατά μία βαθμίδα και διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο ναό με κτιστό τέμπλο.

Τοιχογραφίες, δυστυχώς κατεστραμμένες, δύο εποχών διασώζονται στο εσωτερικό του ναού.
Επιζωγραφισμένες είναι οι παραστάσεις του Αγ. Γεωργίου και των δύο Αρχαγγέλων, ενώ άλλες μορφές στολίζουν τα δύο τυφλά τόξα πού σχηματίζονται στην κάθε πλευρά του ναού.