ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Ο Ι.Ναός του Τιμίου Σταυρού ανήκει στους μονόχωρους δρομικούς ναούς.

           

Ο αρχιτεκτονικός τούτος τύπος κατασκευής των ναών εφαρμόστηκε κατεξοχήν όχι μόνο στην Παλιαχώρα , αλλά και στους περισσότερους ναούς της Αιγίνης λόγω της απλότητας της κατασκευής του.

 

Ο ναός τούτος βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Παλιαχώρας.

 

Στο εσωτερικό του διασώζονται τοιχογραφίες μεταγενέστερης εποχής, οι οποίες έχουν ιστορηθεί κυρίως επί του κτιστού τέμπλου. Στην κόγχη της Προθέσεως επίσης εικονίζεται η Άκρα Ταπείνωσις. 

Στην μεσηβρινή πλευρά νεότερο χαγιάτι τονίζει την είσοδο , στης οποίας την πλατεία έμπροσθεν πανηγύριζαν οι  κάτοικοι της Παλιαχώρας το Πάσχα, δια του λεγομένου Χορού της Λαμπρής.