"Ιδιαιτέρα φροντίς και μέριμνα πρέπει να καταβάλλεται πάντοτε υπέρ του θείου κηρύγματος.

Καθήκον εκ των πρώτων - ημών των ιερέων- είναι να διδάσκωμεν τον λαόν · ιερείς λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν ( Ησαΐα 40,2), λέγει ο Προφήτης.

Δεν νοείται ιερεύς όστις δεν διδάσκει και δεν είναι έτοιμος αεί προς απολογίαν παντί τω αιτούντι (Α΄ Πέτρ. 3, 15).

Δεν ζητείται παρά του ιερέως να είναι ρήτωρ, αλλά διδακτικός ( Α΄Τιμ. 3,2).

Η διδακτικότης αύτη δεν εξασφαλίζεται αυτομάτως δια του χαρίσματος της ιερωσύνης, αλλ είναι αποτέλεσμα ιδίας μελέτης και καθημερινής εντρυφήσεως εις τας θείας Γραφάς και τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας".

 

Επισκόπου Διονυσίου Ψαριανου, Ποιμαντικά Κείμενα, Αθήνα 2001