ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΓΕΡΟΝΤΩΝ,  ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΡΩΝ

 

Από  την  πρώτη  ημέρα  λειτουργίας  του  γινόταν  και  γίνεται   προσπάθεια  να  ανταποκριθεί  στους  στόχους και τις προσδοκίες του  Μεγάλου  Ευεργέτου  του νησιού  μας  Αντωνίου  Λεούση.  Επιθυμία  του  έντονη  ήταν  αφ’  ενός  μεν η δημιουργία χώρου που θα αναπαύει  ψυχικά  και  σωματικά  τούς  ηλικιωμένους αδελφούς  μας,  αφ’ ετέρου δε  τόπου αναψυχής, μόρφωσης και δραστηριότητας  των νέων.

Το  κτήριο  έχει  προγραμματισθεί  και  γίνεται,  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής   Αλληλεγγύης,  Θεραπευτήριο  Χρονίως  Πασχόντων.  Ήδη  έχει  αποπερατωθεί  η ανακατασκευή  του  πρώτου  ορόφου,  και  απομένει  η ολοκλήρωση του εξοπλισμού  του,    ικανοποιητικό  μέρος  του οποίου έχει καλυφθεί από τον οργανισμό «ΑΘΗΝΑ 2004» .

Παράλληλα,  έχουν  τοποθετηθεί,  με  την  οικονομική  ενίσχυση  της  Ιεράς  Μονής  του  Αγίου  Νεκταρίου,  όλα  τα  μέρη  του  εξοπλισμού  της  Πυρασφάλειας καθώς επίσης έγιναν αλλαγές  των  πεπαλαιωμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες, συνολικού κόστους 35.000 € περίπου.

Τέλος  για  τον τελικό  εξοπλισμό  και τη  λειτουργία  του Ιδρύματος αναμένεται επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του  Υπουργείου Οικονομικών ύψους 800.000€. Ένα ς στόχος πού απαιτεί σωστό προγραμματισμό, πολλά χρήματα  και  γενικά  διαδικασίες  χρονοβόρες.

Μέχρι  όμως να πραγματοποιηθούν  αυτοί  οι  στόχοι, η Ι.  Μητρόπολη δημιούργησε  παράρτημα  του  Λεουσείου Ιδρύματος, το  οποίο  ονόμασε  «ΔΙΑΚΟΝΙΑ  ΑΓΑΠΗΣ- ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΓΕΡΟΝΤΩΝ,  ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΡΩΝ».

Είχε  από  πολλούς  τονισθεί  η  ανάγκη  που  έχουν  αρκετοί  Αιγινήτες  αδελφοί μας – γέροντες, εγκαταλελειμμένοι,  κατάκοιτοι,  άπορες   οικογένειες- οι   οποίοι  ζούσαν  καταστάσεις  μεγάλης  ανέχειας. Για  τους αδελφούς  μας  αυτούς  η  ύπαρξη  ενός γεύματος στο τραπέζι τους σπάνιζε.  Με  βάση  αυτή  την  ανάγκη,  δημιουργήθηκαν οι  προϋποθέσεις   στους ήδη  υπάρχοντες  χώρους  του Λεουσείου,  και  καθημερινά  σιτίζονται  50  αναξιοπαθούντες  αδελφοί  μας  με  τη  διανομή   των  γευμάτων  στα  σπίτια  τους.  Είναι  δε  αξιοθαύμαστο  το  γεγονός  ότι  η  όλη  προσπάθεια  στηρίζεται  στην  προσφορά 75 εθελοντών, οι  οποίοι  με  μεγάλη διάθεση και πραγματικό  ενθουσιασμό  διακονούν  τόσο  στην κουζίνα, όσο και στην  καθημερινή  διανομή, υπό την φροντίδα και την καθοδήγηση του Διευθυντού του ιδρύματος π.Ανδρέα Ντότσικα.

Μιά δραστηριότητα πού  βρίσκεται   στον   δέκατο  έβδομο  χρόνο  λειτουργίας  της, με  σημαντική προσφορά συσσιτίου σε απόρους και  γέροντες  (περί τις 373.250  μερίδες), καθώς  και με την  διανομή  σε άπορες οικογένειες  σ’  όλη  την  μητροπολιτική περιφέρεια αρκετών τόνων τροφίμων, ανταποκρινόμενοι  κατά  ένα  μέρος  στους  στόχους   και   πόθους του  Δωρητού.