No comments yet

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Ανακοινούμεν ότι μέχρι της σήμερον από το πρώτο μίσθωμα ενοικιάσεως του κτήματος «ΜΕΤΟΧΙΟΥ» κυριότητος του Ι. Καθεδρικού Ναού, από τον εν λόγω Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας έχουν δοθεί σε φορείς, ιδρύματα, Σχολεία , συλλόγους κ.λπ τα εξής ποσά:

Α΄

Κουλούρειον Νοσοκομείον: 80.000 Ευρώ, και έκτακτη επιχορήγηση διά την ετήσιαν κάλυψιν των εξόδων μονίμου Παιδιάτρου εις το Νοσοκομείον 50.000 Ευρώ. Σύνολον 130.000 Ευρώ. Εντός του Οκτωβρίου ο Παιδίατρος θα εγκατασταθεί εις το Νοσοκομείον.

Νομικές υποχρεώσεις προς Ι. Μητρόπολη 75.000 Ευρώ.

Γυμνάσιον – Λύκειον (Εις την Σχολικήν Επιτροπήν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) 6.000 Ευρώ.

Μουσικό Σύλλογο –Φιλαρμονική 8.000 Ευρώ

A.O.Y ( Ποδοσφαιρική ομάδα) 10.000 Ευρώ

Ιερές Μονές: Αγίας Τριάδος 10.000 Ευρώ, Γεν. Θεοτόκου Ζούρβας 3.000 Ευρώ, Αγίου Νικολάου 2.000 Ευρώ, Αγίας Ματρώνης 4.000 Ευρώ.

Ε.Φ.Τ (ενισχύει ασθενείς, αναξιοπαθούντας, φοιτητάς κ.λπ) 40.000 Ευρώ

Εκκλησιαστικό Μουσείο: Για συντήρηση κειμηλίων 15.000 Ευρώ.

Δήμο Ύδρας: Μιαούλεια 2008, Ενίσχυση εκδηλώσεων 2.000 Ευρώ.

Β’

Επίσης έχουν εγκριθεί από το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον ποσά πού θα δοθούν ως εξής:

Γηροκομείον Ύδρας 30.000 Ευρώ.

Α΄ κ Β΄ Δημοτικά Σχολεία καί Νηπιαγωγείον 9.000 Ευρώ ήτοι 3.000 Ευρώ δι’ έκαστον Σχολείον.

Διά την Ιεροθέϊον Εκκλησιαστικήν Βιβλιοθήκην: 12.000 Ευρώ

Δι’ εκτάκτους κοινωνικάς ανάγκας 200.000 Ευρώ ( ήδη εξ αυτών τα 50.000 Ευρώ εδόθησαν διά τον Παιδίατρον.

Έκδοσις επιστημονικού Τόμου Ι. Καθεδρικού Ναού και Εκκλησιαστικού Μουσείου 30.000 Ευρώ.

Υποτροφίες Μαθητών –Σπουδαστών 10.000 Ευρώ ( Θα διανεμηθούν εις τούς εισαχθέντας εις Α.Ε.Ι –Τ.Ε.Ι και αριστούχους Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου)

Γ’

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ξεκίνησαν από τήν 1ην του παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ αι εργασίαι μετασκευής της αιθούσης του Κέντρου Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως μας, εις σύγχρονον Συνεδριακόν Κέντρον του Ι. Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας .

Το έργον εσχεδίασε και επιβλέπει αμισθί ο Υδραίος διακεκριμένος Αρχιτέκτονας κ. Άγγελος Κοτρώνης.

Το όλον έργον θα παραδοθή έτοιμο περίπου τον Απρίλιο του 2009.

Εις το καθ’ όλα σύγχρονον Συνεδριακόν κέντρον το οποίον χορηγεί ο Ι. Ναός από τα έσοδα του Α΄ μισθώματος εκ της ενοικιάσεως του «ΜΕΤΟΧΙΟΥ», (Έγκρισις Μ.Σ 400.000 Ευρώ Α΄ φάσις) θα πραγματοποιούνται επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και λοιπαί πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ήδη έχουν γίνει εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, υποδομή ηλεκτρονικών αυτοματισμών, κεντρικός κλιματισμός, ξηρά δόμηση, οικοδομικές, ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή 4 W.C κ.λ.π

Το Συνεδριακό Κέντρο θα έχει την δυνατότητα δορυφορικών τηλεδιασκέψεων, μεταφραστικό σύστημα για 6 ξένες γλώσσες, προβολικό σύστημα με δυνατότητα HDMI και διπλή ταυτόχρονη απεικόνιση (ομιλητού και παρουσιάσεων), σύστημα πυρανίχνευσης – συναγερμού, ολοκληρωμένο ηχητικό σύστημα με ψηφιακή επεξεργασία κ.λπ.

Η χωρητικότητα του υπολογίστηκε επακριβώς στα 200 άτομα.

Ο Υδραϊκός λαός και ο επιχειρηματικός κόσμος της Ύδρας θα ωφεληθούν πολλαπλώς από την λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου.

Κατακλείοντας επαναλαμβάνουμε τα σοφά λόγια του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ: «Τα χρήματα από την αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας παίρνουν νόημα, όταν μεταλλάσονται – μετατρέπονται σε διακονία των ανθρώπων.» ( Δήλωση σε τηλεοπτικά κανάλια 30-9-2008)

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ