No comments yet

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικώς με τα όσα εγράφησαν εις το «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ» 30.10.2008 της Νομαρχίας Πειραιά και πού αφορούν «το διατηρητέο κτίριο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ύδρα» απαντώμεν τα εξής:
Δεν πρόκειται περί Ιεράς Μονής αλλά περί του Ιερού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου. Υπήρξε βεβαίως η Μονή αλλά διελύθη από του έτους 1835. Σήμερα λειτουργεί ως ενοριακός Ναός και μάλιστα είναι ο Καθεδρικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως.
Το έτος 1969 ο τότε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας Κυρός ΙΕΡΟΘΕΟΣ με την ὑπ’ἀριθ. 3263/2706/15-5-1969 από το Γραφείον Πολεοδομίας Πειραιώς άδειαν, καθώς και την υπ’ αριθ. 18009/1968 έγκρισιν της αρχαιολογικής υπηρεσίας προχώρησε σε εργασίες για να διαρρυθμίση τον υπάρχοντα χώρο δηλ. την αίθουσα πού υπήρχε στην Νότια πλευρά του όλου συγκροτήματος σε αίθουσα εντευκτηρίου δηλ. «Κέντρον Νεότητος». Επομένως η τότε ριζική ανακαίνιση είχε τις νόμιμες και κανονικές άδειες.
Επειδή από τότε μέχρι σήμερον παρήλθον τεσσαράκοντα περίπου έτη απεφασίσθη η ίδια αίθουσα να εκσυγχρονισθεί με τοποθέτηση κλιματισμού, αλλαγή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δημιουργία νέας συγχρόνου θεατρικής σκηνής, με προβολικό σύστημα, με νέα καθίσματα κ.λ.π. για να λειτουργήσει ως Συνεδριακό Κέντρο συμβάλλοντας στην δημουργίαν πολιτιστικών υποδομών και την πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων της νήσου. Επίσης για την καλυτέραν μόνωσιν του χώρου κλείστηκαν από την πίσω πλευρά τα 2 κελιά που είχαν ανοιχθεί το 1969 και χρησιμοποιούντο ως «θεωρεία» της αίθουσας. Στην πρόσοψη των κελλιών από τό περίστοον καμία οικοδομική παρέμβαση δεν έγινε.
Ο Σεβασμιώτατος με το υπ’αριθ.837/368/19-9-2008 έγγραφόν του προς την Διευθύντριαν της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ζήτησε την έγκρισιν της υπηρεσίας για εξωτερικές εργασίες ήτοι την μόνωση του δώματος της αιθούσης.
Όντως η 1η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων απήντησε θετικώς μέ το υπ αριθ. 7469/29-9-2008 έγγραφον της.
Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος απέστειλλε και πάλι το υπ’ αριθ. 903/407/15-10-2008 έγγραφον εις την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ζητούσε την σύμφωνον γνώμην για τις εσωτερικές εργασίες.
Εν συνεχεία διεκόπησαν οι εργασίες και επακολούθησαν αυτοψία και πρόστιμο.
Είναι γεγονός ότι διά τις εσωτερικές εργασίες απαιτείται άδεια. Τούτο δεν έγινε σκοπίμως αλλ΄ εκ παραδρομής. Όμως δεν αγνοήσαμε την 1ην Εφορείαν Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η όλη επέμβασις στόχο έχει την αισθητική αποκατάσταση της Αιθούσης με προσεγμένες παρεμβάσεις, κάτι που πιστεύουμε ότι η αισθητική του καλλιτέχνου Νομάρχη μας εύκολα θά διαπιστώσει και η μόνη οικοδομική επέμβασις έγινε στο «πατάρι» με στόχο το επίπεδο του δαπέδου να γίνει επικλινές, διά να έχουν όλοι ορατότητα. Έτσι δεν ευσταθεί το λεγόμενον ότι οι εργασίες εις τό εσωτερικόν της αιθούσης επιβαρύνουν το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά την οποίαν και ημείς σεβόμεθα και με πολύ κόπο και πόνο συντηρούμε. Άλλωστε αυτό θα το διαπιστώσετε και από την υπηρεσία ελέγχου της Πολεοδομίας που έκαμε την από 30 -10-08 σχετική έκθεση αυτοψίας ( φ 1165/2008).
Πρέπει τέλος να σας γνωρίσουμε ότι την 29ην Οκτωβρίου ε.έ ο Σεβασμιώτατος επιχείρησε δύο φορές να μιλήσει τηλεφωνικώς με τον αξιότιμο Κύριο Νομάρχη Πειραιώς για ενημέρωση περί τού θέματος και αυτό δεν κατέστη δυνατόν παρότι το ιδιαίτερο Γραφείο του κ. Νομάρχη κράτησε το τηλέφωνο του Σεβασμιωτάτου. Αυτό συνέβη και παλαιότερον.
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός θα προβή άμεσα στην νομιμοποίση των εσωτερικών εργασιών εκδίδοντας τις απαιτούμενες άδειες.
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ