No comments yet

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2009

Ε Φ Ρ Α Ι Μ

Χάριτι Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως

Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας

Π ρ ό ς

Τούς ευσεβείς και ευλογημένους παρά Κυρίου Χριστιανούς

της θεοσώστου ταύτης επαρχίας

——————

Αδελφοί μου εν Κυρίω αγαπητοί,

Χαίρετε ε ν Κ υ ρ ί ω τεχθέντι πάντοτε ,

Έκπληξη και θαυμασμό προξενεί στην ψυχή μας η θέασις του εσπαργανωμένου εν φάτνη αλόγων Ιησού Χριστού, του παμβασιλέως της δόξης. Έκθαμβος και ο Ιερός Χρυσόστομος προ του μυστηρίου της σαρκωμένης αγάπης παρατηρεί ·« Ο παλαιός των ημερών, ο Λόγος του Θεού έγινε παιδί. Αυτός που κάθεται σε θρόνο υψηλό και μεγαλειώδη, αναπαύεται στη φάτνη. Ο απλησίαστος, ο απέριττος, ο ασύνθετος, ο ασώματος, τυλίγεται με ανθρώπινα χέρια. Αυτός που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας, μπλέκεται στα σπάργανα. Και αυτά όλα επειδή έτσι ο Ίδιος θέλησε» (Ε.Π.Ε. 35,472).

Θαυμάζουμε, αδελφοί το μυστήριο μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος παρατηρεί ·«Σκέψου τί μεγάλο πράγμα, να βλέπη κανείς τον ήλιο να κατεβαίνη από ψηλά και να βαδίζη στη γη, και τόσο κοντά να στέλνη τις ακτίνες του σε όλους. Αν κάτι τέτοιο γινόταν με τον φυσικό ήλιο θα προκαλούσε κατάπληξη, φαντάσου πόσο καταπληκτικό είναι να βλέπεις τον Ήλιο της δικαιοσύνης να εκπέμπη τις ακτίνες Του από την δική μας, την ανθρώπινη φύσι καί να καταφωτίζη τις ψυχές μας» (Ε.Π.Ε. 35,422).

Ο άσαρκος Θεός σαρκώνεται «εκ των αγνών αιμάτων της αειπαρθένου Μαρίας. «Ο Χριστός έλαβε από τήν παρθενική μήτρα της Μαρίας σάρκα καθαρή, αγία, αμόλυντη, απρόσβλητη, από οποιαδήποτε αμαρτία. Και επανέφερε το πλάσμα του στην αρχική του κατάσταση» (Ε.Π.Ε. 35,452).

Απορεί και εξίσταται ο άνθρωπος προ του υπερφυσικού τούτου μυστηρίου. Η λογική ζητεί να μάθη, να ερευνήση πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος; Πώς συνελήφθη εις την μήτρα της Παρθένου;

Και εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος θα μας βοηθήση με τον δικό του δυνατό λόγο· λέγει· «Το ότι γέννησε η Παρθένος, τό ξέρω. Το ότι γέννησε ο Θεός προαιώνια, τό πιστεύω. Όμως έχω μάθει να τιμώ σιωπηλά τον τρόπο της γεννήσεως και να μην πολυπραγμονώ. … Μη ζητάς να μάθης το πώς… Διότι όταν θέλει ο Θεός νικιέται ο φυσικός νόμος… Όλα είναι δυνατά στον Θεό» (Ε.Π.Ε. 35,462) και ο ιερός υμνωδός επιλέγει · «Ου φέρει τό μυστήριον έρευναν· πίστει μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν».

Ας αφήσωμεν λοιπόν την ανθρώπινη πολυπραγμοσύνη και ας σκιρτήσωμεν πνευματικώς σε τούτο το πανηγύρι της χαράς. «Ευφραίνεσθε δίκαιοι, ουρανοί αγαλλιάσθε· σκιρτήσετε τα όρη Χριστού γεννηθέντος».

Η χαρά είναι ο πρώτος καρπός της πίστεως στο μυστήριο των Χριστουγέννων. «Άγγελοι ψάλλουν, Αρχάγγελοι τραγουδούν, τα Χερουβείμ υμνούν. Τα Σεραφείμ δοξολογούν. Όλοι πανηγυρίζουν βλέποντες τον Θεό στην γη, τον άνθρωπο στους ουρανούς».

Ας αφήσωμε για λίγο την καθημερινότητα και όλα όσα κρατούν κλειστή την καρδιά μας και κυρίως την αμαρτία, ας ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα της ζωής μας, προς υποδοχήν του ουρανίου Βασιλέως·

«Βηθλεέμ ετοιμάζου

ευτρεπίζου η Φάτνη

το σπήλαιον δεχέσθῳ».

Ας Τον υποδεχθούμε και εμείς «ψυχαίς καθαραίς και αρρυπώτοις χείλεσι».

Αποτελεί εσχάτη περιφρόνησι προς το μυστήριο της Ενανθρωπίσεως του Χριστού να αφήνωμε τον εαυτό μας μολυσμένο και αμετανόητο.

Ας υποδεχθούμε τον «δι’ ημάς νηπιάσαντα», τον «δι’ ημάς πτωχεύσαντα», τον «δι’ ημάς γεννηθέντα» με πίστιν αδίστακτον, με καθαράν καρδίαν και καθαρά σώματα, με πράξεις αγάπης και φιλανθρωπίας και τότε όλοι «εν αγαλλιάσει βοήσωμεν· Δόξα τω εν Φάτνη Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

Εύχομαι αδελφοί ο σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και τεχθείς εκ της Αγίας Θεοτόκου Μαρίας Μονογενής Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να εμπνεύση εις πάντας ημάς πίστιν αληθή ώστε να ζήσωμεν το μυστήριον ἐν κατανύξει και μετανοία, εν αγαλλιάσει και χαρά πνευματική.

Με εόρτιες πατρικές ευχές

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Ε Φ Ρ Α Ι Μ