No comments yet

Δελτίον Τύπου

 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία παρουσία Αρχιερέων, κληρικών,  αρχών και λαού  το Σάββατο 10η Αυγούστου ε.έ εις την Συνεδριακήν Αίθουσα του Ι. Καθεδρικού Ναού Ύδρας η Ημερίδα επί τη συμπληρώσει Διακοσίων ετών (1813-2013) από της εγκαταστάσεως του μακαρίου Γέροντος Ιεροθέου στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Ύδρας, ως και επί τη 5ῃ επετείω (2008-2013) από της μακαρίας κοιμήσεως του αοιδίμου Γέροντος Μητροπολίτου Ύδρας Κυρού  ΙΕΡΟΘΕΟΥ.
Εις την πρωϊνήν 1η συνεδρίαν όπου ήταν αφιερωμένη στην Ι. Μονή του Προφήτου Ηλιού και εις τους Κολλυβάδες πατέρες προήδρευσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ.κ ΣΥΜΕΩΝ. Η συνεδρία ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των: Δημάρχου Ύδρας κ. Άγγελου  Κοτρώνη, Πανοσ. Καθηγουμένου της Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας Αρχιμ. Θεολόγου Γρηγοριάτη, και Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ ΕΦΡΑΙΜ. Εν συνεχεία παρουσιάσθηκαν οι εισηγήσεις ως εξής:
«Μυστηριακή ζωή και θεολογία στους Κολλυβάδες» υπό του κ. Χρήστου Αραμπατζή, Αναπληρωτού Καθηγητού Α.Π.Θ .
«Η Φιλοκαλική παράδοση των Κολλυβάδων και η σχέση του Φιλοκαλισμού με την Ύδρα» υπό του κ. Συμεών Πασχαλίδη, Αναπληρωτού  Καθηγητού Α.Π.Θ
«Διακοσιοστή επέτειος( 1813-2013) της εγκαταστάσεως του μακαρίου Γέροντος Ιεροθέου στην Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού Ύδρας» υπό του κ. Αχιλλέως  Χαλδαιάκη Αναπληρωτού Καθηγητού Ε.Κ.Π.Α
           Ακολούθησε συζήτηση και  δεξίωσις.
 Εις την απογευματινή 2η συνεδρίαν όπου ήταν αφιερωμένη εις την εξέχουσα Εκκλησιαστική προσωπικότητα του αοιδίμου Μητροπολίτου Ύδρας Κυρού ΙΕΡΟΘΕΟΥ, προήδρευσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ ΕΦΡΑΙΜ. Η 2η συνεδρία ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των: Δημάρχου Ύδρας κ. Άγγελου Κοτρώνη, κ. Διονυσίου Καλαμάκη Αναπληρωτού Καθηγητού Ε.Κ.Π.Α, εκ μέρους του Συνδέσμου των εν Αθήναις και εν Πειραιεί Αιγινητών, κ. Κωνσταντίνας Αδαμοπούλου Αρχειονόμου – Διευθυντρίας Ι.Α.Μ.Υ και Πανοσ. Αρχιμ. κ. Ευδοκίμου Καρακουλάκη, συγγραφέως.
Εν συνεχεία  παρουσιάσθηκαν οι εισηγήσεις ως εξής:
«Η παίδευση του λαού κατά τους Κολλυβάδες τον 18ον αιώνα» υπό του κ. Κωνσταντίνου Μανάφη, Ομοτίμου Καθηγητού Ε.Κ.Π.Α.
«Ο Ύδρας Ιερόθεος, ο παραδοσιακός, φιλομόναχος και φιλάγιος Ιεράρχης» υπό του κ. Σοφοκλή Δημητρακόπουλου, Ιστορικού -Συγγραφέως.
«Ο Ύδρας Ιερόθεος: η προσφορά του εις την πατερικήν γραμματείαν, την θείαν λατρείαν και η συμβολή του εις την τοπικήν αγιολογίαν» υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ.
Ακολούθησε συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, και καταληκτήριος  ευχαριστήριος προσλαλιά υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ύδρας κ.κ ΕΦΡΑΙΜ ο οποίος  προσέφερε εις τους εισηγητάς το αναμνηστικό της ημερίδος και εις όλους τους  παρισταμένους το αφιερωματικό «λεύκωμα» που εκδόθηκε δαπάναις της Ι. Μητροπόλεως Ύδρας και επιμελεία του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου πρωτ. π. Ακινδύνου Δαρδανού υπό τον τίτλον:« ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ  (1967-2000) ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ  ΠΟΡΕΙΑΣ»
Εν συνεχεία παραθέτουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας κ.κ ΕΦΡΑΙΜ εις την έναρξη των εργασιών της ημερίδος.
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση Σας υποδεχόμαστε σήμερα στο όμορφο και ιστορικό νησί της Ύδρας και εκ βάθους καρδίας σας ευχαριστούμεν διότι ανταποκριθήκατε στην ταπεινή πρόσκλησή μας να έλθετε κοντά μας να τιμήσουμε τον αείμνηστον Μητροπολίτην και Ποιμενάρχην και προκάτοχόν μας εις τον θρόνον της θεοστηρίκτου Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης επί τριάκοντα και τρία έτη Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυρόν Ιερόθεον Τσαντίλην.
Παρήλθον πέντε έτη από της εκδημίας του και ζώμεν ακόμη κάτω από τη σκιά, την ευχήν και την ευλογίαν του αγίου εκείνου ανδρός, της μοναδικής και ανεκτιμήτου αυτής μεγάλης εκκλησιαστικής μορφής. Καθώς και στα 200 χρόνια από της αφίξεως στο Νησί του μακαρίου Γέροντος Ιεροθέου, Πνευματικού του Αγίου Όρους μετά της 12μελούς συνοδείας του και της ιδρύσεως της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Ύδρας το 1813, της οποίας ανυπολόγιστος υπήρξε η προσφορά εις την φιλοκαλική και κολλυβαδικήν ευσέβειαν του Υδραϊκού λαού. «Δύναται αύτη να ονομασθεί η Ιερά Μονή της μυήσεως εις την μυσταγωγίαν των μυστηρίων του Θεού, εις την προετοιμασίαν δια την επανάστασιν του 1821», ως και τα τριαντάχρονα από της λειτουργίας του Κουλουρείου Νοσοκομείου Ύδρας «Παναγία η Φανερωμένη».
            Επί τη συμπληρώσει πενταετίας από της κοιμήσεως του αοιδίμου Μητροπολίτου Κυρού Ιεροθέου η Ιερά Μητρόπολις και το Νοσοκομείον Ύδρας, απεφάσισαν να τιμήσουν την μνήμην του ιδρυτού του Νοσοκομείου, αλλά και άλλων μεγάλων και σπουδαίων έργων, με τα οποία επροίκισεν την Νήσον με ένα πνευματικόν συμπόσιον αφιερωμένον εις την κολυββαδικήν- φιλοκαλικήν Ύδρα και τον υπό του αυτού πνεύματος και του αυτού ήθους κοσμούμενον επίσκοπον Μακαριστόν Ιερόθεον Τσαντίλην, να υψώσει δε την προτομήν του αοιδίμου Μητροπολίτου προ της εισόδου του Νοσοκομείου, εις ένδειξιν βαθείας και αϊδίου ευγνωμοσύνης δι΄ όσα έπραξεν υπέρ της Νήσου και προς φρονηματισμόν και παιδαγωγίαν των νέων γενεών.
ο Γέροντας μας υπήρξε φιλομόναχος, φιλόσιος, φιλοκαλικός, φιλοαθωνίτης, συγχρόνως δε ισχυράς θελήσεως. Βουληφόρος ανήρ, με «πείσμα καλογερικόν», υπό την καλήν του έννοιαν, να φέρει εις πέρας ό,τι θεωρούσε σωστόν, αληθινόν, ωφέλιμον. Πολλάκις οι αποφάσεις του εφαίνοντο παράτολμοι και άνοιγμα εἰς πέλαγος καταιγίδων και έκαμε πραξιν το του Σοφοκλέους «αλωτά … τα χαλεπά και δευσεπίτευκτα».
Όμως πάνω από τα φυσικά και επίκτητα αυτά χαρίσματα ήτο εκκλησιαστικός ανήρ «ένθεος». Αδαμαντίνου χαρακτήρος και βίου ανεπιλήπτου. Βαθείας πίστεως. Όλα τα έργα είναι καρποί της θερμουργού προσευχής του. Ευτυχώς μας άφησε γραπτήν μαρτυρίαν του δια την δύναμην της προσευχής. Γράφει: «Πριν ληφθή απόφασις αναπέμψαμεν θερμοτάτην προσευχήν προς την κραταιάν Σκέπην της Νήσου (την Παναγίαν) και εκλήθημεν …. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εις την οδόν την ανάντην, την Οδύσσειαν της ανεγέρσεως. Και είμεθα βέβαιοι σήμερον ό,τι ηκούσθησαν αι προσευχαί όλων και ελάβομεν πλειον των όσων αιτησάμεθα ή ωραματίσθημεν».
Αποτέλεσμα αυτής της χαριτωμένης ζωής του ήτο η πλουσία ευλογία του Θεού εις ό,τι αποφάσιζε και επιχειρούσε, χάριν του κοινού καλού. Ποτέ δι΄ ιδιοτέλειαν ή ιδικήν του προβολήν. Επλούτισεν την Μητρόπολιν με έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Νοσοκομεία, Γηροκομεία, Κέντρα Νεότητος, μέριμνα για το παιδί του χωριού, ενίσχυσις τριτέκνων οικογενειών δι΄ εφ΄ άπαξ ποσού, ανεγέρσεις Ι. Ναών, Ι. Μονών, Επισκοπείον εν Ύδρα και εν Αιγίνη, Ίδρυσις Εκκλησιαστικής Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον, Οικοκυρικήν Σχολήν, Κατασκηνώσεις, Ανέγερσις Ι. Ναών Πολιούχων Αγ. Νεκταρίου, Αγ. Νεομάρτυρος Κων/νου και Αγίων Νεομαρτύρων Σπετσιωτών Νικολάου, Σταματίου και Ιωάννου, Ιεροθέϊος Βιβλιοθήκη, ανδριάντας Ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη στην είσοδο του λιμένος, Οικοκυρική και Τεχνική Σχολή  εν Αιγίνη, Ανέγερσις Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Νήσου Ύδρας και στέφανος πάντων το Κουλούρειον Νοσοκομείον περί του οποίου ο λόγος αύριον.
Ηγάπησεν την Ύδραν δι΄όλης ψυχής και καρδίας. Την ηγάπησεν δια το φιλοκαλικόν ευσεβές άρωμα και δια τους γενναίους ναυμάχους τους οποίους ως σχεδόν αγίους τιμούσε και εσέβετο.
Πίστευε ότι: Η καλή και πολύπονος κολλυβαδική συνοδεία της Ύδρας εκκαλιέργησε το έδαφος εις το οποίον εβλάστησε το δένδρον της ελευθερίας, εις τα φυλλώματα του οποίου έψαλλον ως άλλα παραδείσια πτηνά οι ηρωϊκοί ναυμάχοι τα άσματα των κατορθωμάτων των. Και ότι η πνευματική μετάγγισις των διδαχών της κολλυβαδικής παρουσίας έφθασεν εις το απόγειόν της με την άφιξιν εις Ύδραν του κορυφαίου πνευματικού και εξομολόγου όλων των Μονών του Αγίου Όρους  Ιεροθέου και της συνοδίας αυτού, τους οποίους οι άρχοντες της Ύδρας εδέχθησαν ως αγγέλους εξ ουρανού. Αποτελεί έλεγεν «Δόξα του κολλυβαδικού κινήματος ότι οι ηρωϊκοί ναυμάχοι του 1821 ενισχύοντο μυσταγωγικώς από τους πατέρες του Προφήτου Ηλιού, της συνοδίας του Ιεροθέου».
Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, ζητούμε αυτούς που θα δώσουν πνευματικόν άρτον στο λαό μας.
Από τη μία έχουμε ένα ζήλον που μεταβάλλεται σε φονταμενταλισμό που απορρίπτει ο,τιδήποτε νέο υπάρχει και από την άλλη ο εκσυγχρονισμός, ο οποίος ακρίτως αποδέχεται όλα τα νεωτερικά και μετανεωτερικά αξιώματα περί ανθρώπου κ.τ.ό, ως αναπόδραστες και αναπόφευκτες ιστορικές εξελίξεις. Οι οποίες πάντοτε περιγράφονται ως «επαναστάσεις» η επανάσταση της πληροφορικής, η επανάσταση της βιοτεχνολογίας, η επανάσταση των νέων οικογενειακών ηθών κ.λ.π.
Και εδώ οι κολλυβάδες πατέρες έχουν κάτι να μας πούν, χρειάζεται σε βάθος μελέτη, νηφαλιότης. Μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να βρούμε πάνω απ΄ όλα το βίωμα της Εκκλησίας και την αλήθεια της, να διατηρήσουμε και να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού, να ξαναβρούμε τη γεύση της προσευχής και την ανάπαυση της εξαγόρευσης, τη γλυκύτητα των μυστηρίων και την συγκλονιστική ομορφιά της Μετάνοιας. Του αυτού πνεύματος ήτο και ο μακαριστός Γέροντάς μας. Μετά την μεγαλειώδη ημέραν των εγκαινίων του παμμεγέθους Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου εν Αιγίνη μου έγραψεν ευχαριστήριον Κάρταν δια τους κόπους μας  με την εξής λακωνικήν διδαχήν:  «π. Εφραίμ … μίαν όντως ανακαινιστικήν δύναμιν γνωρίζει η Εκκλησία μας, την της ισοβίου μετανοίας».
Σήμερα παρά ποτέ αισθανόμαστε την ανάγκη να στηριχθούμε στις στέρεες βάσεις της Εκκλησίας μας από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε προστασία, δύναμη και κουράγιο. Να στηριχθούμε στο λόγο και στις παραδόσεις της, να στερεώσουμε την ταυτότητά μας ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι, έτσι ώστε να αντιπαλέψουμε τις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής πού ζούμε.
Ευχαριστούμε από την καρδιά μας όλους όσοι συνέτρεξαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η πνευματική σύναξις, ιδιαίτερα τους Σεβασμιωτάτους και πολυφιλήτους αγίους αρχιερείςεξ ων οι τέσσαρες ελάβομεν τον πρώτον και τον δεύτερον βαθμόν της Ιερωσύνης εκ των τιμίων χειρών του αοιδίμου Ιεράρχου, τους Ελλογιμοτάτους κυρίους κυρίους εισηγητές, αλλά και όλους όσοι με οιονδήποτε τρόπον, προσέφερον ή συνέβαλλον στη συνάντησή μας αυτή.
Εύχομαι οι εργασίες της ημερίδος να φωταγωγηθούν από το Θαβώριον άκτιστον Φώς, υπό τας θαυμαστάς εναυγάσεις του οποίου είθε να φωτισθώμεν άπαντες, αλλά και οι σεπτές μορφές των κολλυβάδων πατέρων και του μακαριστού πατρός και ποιμενάρχου μας, ώστε να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς στους ευσεβείς πιστούς μας, να τιμηθούν αξίως οι κολλυβάδες πατέρες ως ο σεπτός Γέροντάς μας.
Καλή αρχή και ευλογημένο ξεκίνημα της ημερίδος για όλους μας.

Σας ευχαριστώ!