Δελτίον Τύπου

Ετελέσθη εν Ύδρα παρουσία των αρχών και πλήθους πιστών εν τω Ιερώ Καθεδρικώ Ναώ την Κυριακήν 11η Αυγούστου ε.έ πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον και  το μνημόσυνον επί τη 5η επετείω από της μακαρίας κοιμήσεως του Μητροπολίτου Ύδρας  Κυρού  ΙΕΡΟΘΕΟΥκαθώς  και των αοιδίμων ευεργετών της νήσου. Συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι  Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας...

Continue reading

Δελτίον Τύπου

 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία παρουσία Αρχιερέων, κληρικών,  αρχών και λαού  το Σάββατο 10η Αυγούστου ε.έ εις την Συνεδριακήν Αίθουσα του Ι. Καθεδρικού Ναού Ύδρας η Ημερίδα επί τη συμπληρώσει Διακοσίων ετών (1813-2013) από της εγκαταστάσεως του μακαρίου Γέροντος Ιεροθέου στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Ύδρας, ως και επί τη 5ῃ...

Continue reading