Επίσκεψις της Α.Θ. Μακαριότητας του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β’ εις την Αίγινα

Τήν Παρασκευήν 11ην Δεκεμβρίου ε.έ. καί ώραν 9.30 πρωϊνήν θά αφιχθή εις Αίγιναν η Α. Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’ μετά της τιμίας Αυτού Συνοδείας ίνα προσκυνήση τα χαριτόβρυτα Λείψανα του Θεοφόρου Πατρός ημών Νεκταρίου και επισκεφθή το νησί σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα....

Continue reading

Μεγάλη Tεσσαρακοστή 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΎδρας Σπετσών Αιγινης Ερμιονίδος και Τροιζηνίαςκ κ. ΕΦΡΑΙΜ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ – 29η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009«Εάν ο Κύριος τό θελήση» «Πάντα καταλείψασα ψυχή, ενθυμού την ώραν σου τήν τελευταίαν καί πρόσεχε σεαυτή πρός έξοδον ετοιμαζομένη, όπως μη αιφνίδιος ελθών σέ καταλάβη ο θάνατος, ευρών ανέτοιμον·...

Continue reading