Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ
Τηλ. 2298052207 – Φαξ. 2298052887 & Εmail: info@imhydra.gr