"Πείνασα και μου δώσατε να φάω,

δίψασα και μου δώσατε να πιω,

ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε,

γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφτήκατε,

φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε…

σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου,

 τα κάνατε για μένα."

 ( Ματθ. 25, 35-40)