Τηλ.: 22980 52207

info@imhydra.gr

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ

Το Γηροκομείο Ύδρας

Το Γηροκομείο βρίσκεται στα ΝΔ της συνοικίας Καμινίων Ύδρας. Ιδρυτές του είναι οι Υδραίοι Παντελής Κριεζής, Μαρούσα Μπουντούρη και Ανδρέας Μυλωνάς. Λειτουργεί ως άσυλο φτωχών και αστέγων γερόντων από το 1911 με Βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου Α΄. Διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό του από επταμελή επιτροπή, πάντοτε με Πρόεδρο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας.

 

Τα μέλη εκλέγονται κάθε τετραετία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας μετά από τις Δημοτικές εκλογές και αποτελούν την Εφορεία του Ιδρύματος με Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Ελεγκτή και Διευθυντή.
Το Γηροκομείο σήμερα καλύπτει δωρεάν τις ανάγκες στέγασης αναπληρωτών και ωρομισθίων διδασκάλων – καθηγητών, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην εύρεση καταλύματος στο νησί.

 

Καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποίησης και διαφύλαξης των ολίγων περιουσιακών του στοιχείων.
Μεγάλη είναι η εθελοντική προσφορά προς το Ίδρυμα του π. Ευαγγέλου Γκιάκου, εφημερίου του Ι. Ναού Τιμίου Προδρόμου Καμινίων Ύδρας, ο οποίος ασκεί την λογιστική υπηρεσία και την εποπτείαν της λειτουργίας του Ιδρύματος.
Όμως το Ίδρυμα δι΄ έλλειψιν οικονομικών πόρων και σύμφωνα με το σύγχρονο νομοθετικό πνεύμα της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας, δεν δύναται να λειτουργήσει, ούτε να λάβει άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.

 

Κατόπιν αυτών των ανυπερβλήτων προβλημάτων και προτάσει του Προέδρου του Ιδρύματος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης ΕΦΡΑΙΜ και εν όψει του σοβαρού προβλήματος ανευρέσεως στέγης δια τους εκπαιδευτικούς και ιατρούς της Νήσου, ελήφθη κατ΄ αρχήν ομόφωνος απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και εν συνεχεία του Δημοτικού Συμβουλίου τῆς Νήσου διά την αλλαγή σκοπού του Ιδρύματος, προκειμένου να μετατραπεί σε Ξενώνα Εκπαιδευτικών & Ιατρών.
Ήδη υπεβλήθη το αίτημα εις τας Δικαστικάς αρχάς, ώστε νομίμως να έχουμε αλλαγή σκοπού και σύνταξη του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του.

 

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο αγώνας της εξευρέσεως χρηματοδοτήσεως του έργου, ώστε να αρχίσει η εργασία ανακατασκευής και διαρρυθμίσεως του κτιρίου προκειμένου να καταστεί ένας αξιοπρεπής χώρος για την φιλοξενία των Ιατρών και Εκπαιδευτικών της Ύδρας, έργο πρωτοποριακό και αξιοζήλευτο αφού όλοι γνωρίζουν το οξύ τούτο πρόβλημα.

 

Για τούτο ζητούμε την βοήθεια και τη συνεργασία όλων των φορέων και των ευγενών κατοίκων του Νησιού.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial